I-Stilling

Kontakt

formand@fyd.org

kasserer@fyd.org

webmaster@fyd.org

Der er aktuelt 10 I-stillinger årligt i Region Øst. I alt 4.5 stillinger på Bispebjerg Hospital, 3.5 stillinger på Gentofte Hospital og 2 stillinger på Roskilde Sygehus. I Uddannelsesregion Syd og Nord er der aktuelt årligt henholdsvis 3 og 7 I-stillinger