Om FYD 

Kontakt

formand@fyd.org

kasserer@fyd.org

webmaster@fyd.org

Foreningen af Yngre Dermatologer (FYD) blev dannet 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner og patientdemonstrationer samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Flere faktorer var afgørende for stiftelsen af FYD herunder 60’er periodens generelle fokus på bedre vilkår og rettigheder for de studerende samt en erkendelse blandt de studerende af behovet for et fælles forum, hvor man uforstyrret kunne diskutere faglige og fagpolitiske emner.

I 1966 blev der indført et lovkrav, som ville medføre en forlængelse af speciallægeuddannelsen. Det var et krav dels om et teoretisk kursus i speciallægeuddannelsen og dels om et års yderligere ansættelse som 1. reservelæge i faget. En sådan uvarslet forlængelse af speciallægeuddannelsen vakte naturligvis røre blandt de uddannelsessøgende. De organiserede sig derfor i en slags “frokostklub” for at debattere det fremsagte lovkrav og muligheden for at påvirke dets beslutning.

Diskussionerne i “frokostklubben” resulterede i, at man skrev til indenrigsministeren med et forslag om en overgangsordning for de berørte 1. reservelæger. Diskussionen blev samtidigt rejst i Dansk Dermatologisk Selskab og Foreningen af Yngre Læger.

Resultatet blev, at de dermatologiske 1. reservelæger fik medhold i deres kritik af lovforslaget, og at dette blev ændret. Reservelægerne fra “frokostklubben” blev kræfterne bag FYD´s stiftelse.

Den uformelle struktur i frokostklubben blev formaliseret med stiftelsen af Foreningen af Yngre Dermatologer (dengang forkortet YD) d. 13. marts 1969.